Paketovací linka
Rozebírání pecních vozů
Balení paketů