Zde je seznam všech projektů naší firmy:
Závod realizace Vlastník Výrobek, činnost firmy Rok
Bílé sloupy DAKO
ruská federace
Rekonstrukce závodu, projekt
I. et. dodávek - hořáky, elektrorozvaděče
transkortéry paketů
rekonstrukce
nové zařízení
nové zařízení
2003
2004
Brno Teplotechna s.r.o. řetězové dopravníky nové zařízení 1999
Cihelna Kinský Hrabě Kinský Ventilátorový vlak v kanálové sušárně
řetězový vkladač pro elevátor mokré strany
rekonstrukce
nové zařízení
1994
1996
český Brod rekonstrukce sušárny - plynofikace provozu nové zařízení 1997
D. Bukovsko dipl. ing. Heluz oprava vstupní části mokré strany za lisem
změna topného systému pece z mazutu na zemní plyn
boční hořáky pro tunelovou pec
úplná přestavba pece, automatika řízení
mokrá část suché strany
termoasanátor pro tunelovou pec
kolejová doprava pecních vozů
paketoací linka
boční hořáky
broušení cihel
prostřihovadlo folie palety
nové zařízení
nové zarízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
tech. pomoc
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
1996
2000
2001
2002
2002
2003
2004
2004
2004
2006
2006
D. Jirčany Tondach česká rep. ukládací automat výsušků na suché straně
rekonstrukce pecních vozů
boční hořáky tunelové pece
recyklace suroviny - pásová doprava
tryskové chlazení tunelové pece
rekonstrukce a oprava výrobní linky zdící
rekonstrukce
rekonstrukce
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
rekonstrukce
1995
1996
1996
1996
1997
1997
Hevlín dipl. ing. Heluz oprava mokré strany za lisem
rekonstrukce mokré strany
rekonstrukce vzduchotechniky tunelové pece
boční hořáky pece
mokrá strana
paketovací linka
odtah spalin, nový komín
meření a řízení pece I. etapa
automatika suché strany
termoasanátor pro tunelovou pec
boční hořáky
potrubní hořáky
sušárny
vysokotlaká cirkulace
ukládací automat
kolejová doprava
tunelová pec
zavážecí vozík s přesuvnou
přemístění paketovací linky
přesun velínu
přetah na sušárnu
přesuvny pecních vozů
úprava mokré strany
oprava sušářenských komor
zavážecí vozík s přesuvnou II.
ometání tvarovek
lanový dopravník
rekonstrukce
nové zařízení nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nový zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
tech. pomoc
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
rekonstrukce
rekonstrukce
nové zařízení
nové zařízení
rekonstrukce
rekonstrukce
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
1997
1999
1999
2001
2001
2003
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
Holice Wienerberger paketovací a balící linka na bloky
odsávání otřepů cihel na expedici
přesuvna sušárenských vozů
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
1997
1998
1999
Hostomice Wienerberger dopravníky pro překládku bloků
úprava vzduchotechniky sušárny
nové zařízení
rekonstrukce
1995
1995
Hrachovec Cidem Hranice celková modernizace tunelové pece
celková modernizace sušárny
oběhový odřezávač - čištění drátu
paketovací linka
rekonstrukce odtahu spalin
výměna manipulačního systému
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
1996
1997
1996
1999
2000
2000
Hranice Tondach česká rep. automatické máčení vypálených tašek nové zařízení 1998
Indie sušárenská přesuvna se zavážecím vozem
licenční dokumentace soustrojí za lisem
nové zařízení
technická dok.
1997
1997
Kalnciens oběhový odřezávač, mokrá strana s robotem nové zařízení 2006
Keravit Železárny Ostrava elektronický oběhový odřezávač nové zařízení 1997
Kijev elektronický odřezávač nové zařízení 1996
Liberec Colorbeton oprava ukládacího automatu oprava zařízení 1997
Libčice modernizace mokré strany linky za lisem nové zařízení 1999
Libochovicedipl. ing. Heluzcelková přestavba závodu, mokrá strana
paketovací linka, sušárna, tunelová pec, ukládací stroj
termoasanátor pro tunelovou pec
kolejová doprava
velín
sušárny II.
tunelová pec
regulace sušáren
linka na broušení cihel
nové zařízení
nové zařízení
tech. pomoc
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
2000
2001
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
Litva oběhový odřezávač nové zařízení 2004
Martin STP Žilina rekonstrukce pece a sušárny rekonstrukce 2001
Našice linka na třídění a úpravu pilin nové zařízení 2004
Osík Wienerberger rekonstrukce mokré strany linky za lisem
výměna přetah. potrubí sušárna - tunelová pec
paketovací linka
modernizace sušárny + řídící systém
modernizace tunelové pece + řídící systém
racionalizace technologie výroby
automatizace kolejové dopravy
odsávání otřepů cihel na expedici
odprašování mlýnů v přípravně
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení

nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
1996
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
Petrohrad Ruská federace linka na třídění a úpravu pilin nové zařízení 2003
Poštorná PKZ Poštorná automatizovaná kolejová doprava pec. vozů nové zařízení 1995
Putnok elektronický odřezávač za lisem nové zařízení 1994
Roudnice Barvy a barvítka kolejivo v tunelové peci pro glazury nové zařízení 1995
Sarajevolinka na úpravu a třídění pilin nové zařízení 2005
Staré Místo Wienerberger rekonstrukce odtahu tepla do sušáren
instalace přímotopného hořáku
oběhový odřezávač - čištění drátu
modernizace sušáren s řídícím systémem
vysokotlaká cirkulace v předehřívacím pásmu
rekonstrukce
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
nové zařízení
1996
1996
1996
1998
1999
Tuněchody Wienerberger ukládací automat výsušků
oběhový odřezávač - čištění drátu
rekonstrukce a oprava výrobní linky
paketovací a balící linka
linka na broušení cihel
rekonstrukce
nové zařízení
rekonstrukce
nové zařízení
nové zařízení
1995
1996
1997
1998
2006
Žďár n. Sáz. Žďas a.s. kolejivo pecních vozů a lanový dopravník nové zařízení 1997