Kde sídlíme: CONTAR PLUS, s.r.o.
Vídeňská 297/99 Štýřice
639 00 Brno, CZ
mapy.cz
maps.google.com
Tel: +420 5 43232094
Tel/Fax:+420 5 43242619
+420 5 43242462
Email:contarplus (at) contarplus (dot) cz