Odřezávač
Odřezávač s otáčecím zařízením
Mokrá strana
Mokrá strana
Ovládací pult
Mokrá strana
Mokrá strana
Mokrá strana
Otáčecí zařízení
Odřezávání
Mokrá strana
Mokrá strana