Ukládací zařízení
Ukládací zařízení
Pec
Přenašeč
Ukládací zařízení
Ukládací zařízení
Transport paketu
Přenášení tvarovek
Odřezávač s otáčecím zařízením
Odřezávač s otáčecím zařízením
Přenašeč
Přípravna
Přípravna
Kartáčový čistič
Kartáčový čistič
Kartáčový čistič
Rozebírání pecního vozu
Přenášení tvarovek
Přenášení tvarovek
Kolejová doprava
Paketovací linka
Velín pece
Pec
Boční hořáky pece
Přesuvna pecních vozů
Odřezávač s otáčecím zařízením